Můj příběh

 

Miluju svůj život ještě víc, než kdy dřív.

 

Miluju svůj život ještě víc, než kdy dřív

Je mi 50+ a moje vlastní zkušenost s onkologickou diagnózou mě utvrdila v poznání, že za svůj život je potřeba vzít vlastní odpovědnost. Jakmile to uděláte, celý vesmír se spojí, jen aby vám vyhověl.

Chtěla bych vám vyprávět svůj příběh o cestě za poznáním, kdy na počátku z celkem běžné zdravotní prohlídky se stala diagnóza rakovina.

Chci vám vyprávět o své touze žít, která se stala hybnou silou v aktivním přístupu k nemoci a věrným průvodcem ve šťastných okamžicích i v nelehkých chvílích.

Přála bych si, aby se moje sdílená cesta za uzdravením stala inspirací a nadějí pro všechny, kteří čelí podobné životní situaci. Pro všechny, kteří mají odvahu pro změnu.

Chtěla bych přinést optimistické svědectví, že uzdravení je možné. Vystupuji proto ze své komfortní zóny a pokusím se své zkušenosti, získané informace i vlastní prožitky přetlumočit. Jsou tím nejcennějším, co vám můžu na cestě z této nemoci nabídnout.

Je vám jistě tak jako mi jasné, že neexistuje a zřejmě ani nikdy nebude existovat univerzální lék či postup, který bude tím jediným správným řešením pro každého. Je potřeba stát pevně nohama na zemi a zároveň se otevřít něčemu, co nás přesahuje. Je potřeba najít si tu vlastní cestu.

Z dřívějších zachycených příběhů v okolí jsem chápala, že s tak závažnou diagnózou nejsou žádné žerty. Proto hned na začátku jsem si umínila, že jsem povinna zkusit všechny pro mne známé a se mnou rezonující prostředky, jež léčbu prokazatelně kladně ovlivňují.

Věděla jsem, že pro své uzdravení udělám všechno a slíbila jsem to svému manželovi, dětem i vnoučatům.

Po zvážení všech okolností mé rozhodnutí tedy bylo, že souběžně půjdu cestou klasické medicíny (kdy po vyhodnocení vstupních vyšetření mi byla lékaři aplikována radikální radiochemoterapie, tj. ozařování + chemoterapie) a zároveň aktivně přijmu a budu praktikovat postupy na několika dalších úrovních lidského bytí/vědomí, které postupně jdou až k duši a cílí na eliminaci či přepis příčin nemoci (biochemický obraz člověka - úprava stravy, vitamíny; sycení energií - cvičení cchi-kung, přijímání energie z přírody/stromů; duchovně-duševní obraz člověka - informace z univerza, komunikace s vlastní duší, odpovědi nalezené ve vlastním srdci).

V této souvislosti jsem nastudovala mnoho knih, četla články v časopisech, hledala záchytné body na internetu, u přátel, účastnila se seminářů, konzultací, terapií.

Bylo to, jako byste hodili kamínek do vody. Vědomí se začalo rozšiřovat jako kruhy na hladině. Najednou do sebe zapadalo spousta souvislostí. A život jsem najednou začala o to víc prožívat.

Více "tady a teď", namísto dlouhodobých a nejistých "až někdy".

Zkuste, prosím, zahodit všechen stud, obavu, skepsi, malomyslnost, předsudky či cokoliv, co vám brání sáhnout na kliku a otevřít se vaší transformační cestě. Pojďte do toho s plným nasazením a s otevřenou hlavou i srdcem. Vždyť nemáte co ztratit, můžete jen získat.

A pokud to budete myslet vážně a postavíte se ke všemu rovně a čelem, zároveň však s citem, láskou a nasloucháním, přijde změna, která je až fantasticky osvobozující.

Chci vám ukázat svoji cestu tak, aby posloužila i vám.

Pokud máte nějaké otázky, připomínky nebo chcete cokoli okomentovat, můžete mi napsat na email: info@tvorimesirealitu.cz.

Ivana Váňová