Poskládat si štěstí jako puzzle

Jak najít štěstí? Toť věčná otázka…

Právě dneska ke mě někde z hloubi internetu dorazila následující slova jakéhosi článku:

Často slýcháváme věty jako: „Jakmile najdu svou spřízněnou duši, tak budu šťastná“ nebo „pokud dostanu tu práci, budu šťastný“ nebo „jakmile budu mít takový a takový ranec peněz, pak budu šťastný.“ Musím vás zklamat. Je to pouhá iluze. Tyto představy nemají nic společného s pravým a skutečným štěstím. Proč? Protože tento dočasný pocit „štěstí“ nevychází zevnitř, ale z vnějšího světa. Lidé, kteří říkají tyto věty možná jsou po dosažení určitého výsledku chvíli „šťastní“, ale zanedlouho jsou tam, kde byli před tím, než dosáhli svého vysněného cíle. Co takový člověk udělá dál? Začne hledat štěstí jinde, a pak zase jinde. Ale skutečné štěstí vlastně nikdy nepozná. Jen se žene za iluzí štěstí.
Vše je způsobeno tím, že skutečné štěstí není o cíli, ale o cestě. Nejlepší cesta, jak být šťastný, je najít si životní cestu, která vás bude naplňovat, přinášet radost a dělat šťastnými.
Je potřeba objevit smysl svého života a začít plnit své životní poslání, protože to je nejlepší cesta, jak být šťastný.

Tak tomuto se říká „záměr“. Jasný kurs, směr životní cesty. A vůbec není od věci si udělat jednou za čas inventuru, třeba nyní na přelomu roku, zda skutečně kráčíme tím správným směrem, zda jsme během roku nepozapomněli, co je pro nás nejdůležitější, zda jsme si příliš nezašli.

Ovšem z vlastní zkušenosti vím, že „pouhý“ záměr nestačí. Je to jen první, nezbytný a důležitý krok.

Stejně důležité je však dostat se do správného naladění, být ve správném levelu úrovně vědomí. Více se dozvíte v článku Mapa úrovní vědomí, tady uvedu jen lehké opáčko.

Dalo by se říci, že jednotlivá pole úrovní vědomí jsou jako anténa. Nad úrovní 200 – ODVAHA je energetické pole již jen pozitivní. Pod touto úrovní je anténa naladěna na negativitu, čímž si člověk přitahuje nepřízeň osudu do svého energetického pole. Na úrovni 200 se energie stává pozitivní, takže pole začíná přitahovat z vesmíru vše dobré. Člověk již není v pozici oběti. Člověk začíná být schopen čelit i nelehkým situacím s rozvahou a zvládnout je, jak se říká, se vztyčenou hlavou.

Důležité pole PŘIJETÍ je pak na úrovni 350. Jedná se o velmi silné energetické pole. Zde nastává začátek transformace ve vědomí. Transformace souvisí s opětovným uvědoměním člověka, že je sám zdrojem vlastního štěstí a že má svou moc uvnitř sebe. Lidé na této úrovni  jsou realističtí a umí si přiznat své kladné i stinné stránky. Nejsou ovládáni pýchou a proto si mohou dovolit nahlas přiznat své slabiny a nedostatky. Osobní transformace vychází z opětovného nabytí  své vlastní moci. Osoba na této úrovni ví, že bez ohledu na to, kde je, vytvoří okolnost, která přinese štěstí. A to nejen sobě, ale i druhým (např. prostřednictvím nesobecké služby). Na této úrovni člověk začíná využívat příležitosti, které mohou přeměnit citrony na limonádu. Nové postoje vedou k uvolněnému, jakoby lehčímu způsobu života, přičemž lidé na této úrovni se již téměř nerozčilují. Při tomto opětovném nabytí moci dochází k cyklení toku energie. K člověku a zase zpět do vesmíru.

Ke skokové změně dochází na úrovni vědomí 500 – LÁSKA. Při svém vzniku je láska nejprve selektivní a podmíněná, ale jak se člověk vyvíjí a postupuje směrem vzhůru, postupně se láska a štěstí stává jeho způsobem života. Láska vychází z našeho vševidoucího „Já“ a je projevem štěstí. Láska podporuje život a mění naši biochemii – více v článku Epigenetika. Bezpodmínečná láska v kalibrační úrovni 540 je energetické pole spontáního uzdravení (související článek o pěti způsobech léčení).  Zvyšuje se zde intenzita energetického pole živosti a je velmi příjemné a inspirativní pobýt ve společnosti takovýchto lidí. Přivádějí nás k životu, neboť přímo září energií tohoto pole. V energii lásky nastává vnitřní radost, klid a vnitřní poznání. V rámci tohoto energetického pole se spojujeme s něčím, co je stále přítomné, co je v nás i okolo nás, s něčím, co nás přesahuje. Toto je skutečný začátek přeměny vědomí, počátek nastolení vnitřního klidu za každých okolností a otevření soucitu.

Ale vraťme se zpátky. Jak tedy najít v životě štěstí? Jak vědomě postupovat do vyšších hladin vědomí?

Je potřeba začít rozpouštět  všechny negativní emoce v nás (v mapě všechny pod hladinou 200). Zbavit se odporu a kritiky k druhým, neboť vězte, všichni žijí a konají, jak nejlépe umí, přičemž právě tyto záležitosti brání být v proudu života nám samotným. Brání nám být ve svém flow. Brání „mít se rád“, neubližovat sobě ani druhým, brání proudění lásky a štěstí. (Související článek Tvoříme si svoji realitu, případně Dopis k Anně)

A opět otázka, jak na to?

Jediná cesta vede přes napravení myšlenek. O lidech kolem přemýšlet jen v tom dobrém. Být ve svých myšlenkách laskavý, dobrotivý a otevřít své srdce vstřícnosti, lásce, soucitu a odpuštění. Po nějaké chvíli se tyto vnitřní myšlenky nutně projeví i ve vnějším prostředí. Je to, jako by člověk pootočil knoflíkem, kdy v jedné poloze je láska a soucit a ve druhé poloze je odpor a hněv. A podle toho, jak je knoflík natočený pak žijeme v proudu štěstí a lásky nebo naopak tyto životní síly stagnují.

Na cestě ke štěstí je skvělé se nejprve zacílit na to, co člověk již má, v čem člověk žije. Na rodinu, na přátele, na lidi co nás obklopují, na koníčky, na práci. Je potřeba začít si všímat obyčejných malých radostí a být za ně vděčný. Za každou takovou objevenou radost s vděčností v srdci poděkovat tam nahoru. Skutečné štěstí má počátek v našich myšlenkách. Proto každou takovou pozitivní myšlenku je potřeba pěkně rozvinout, rozdmýchat, dát ji energii vděčnosti a poslat tam nahoru. Ono se to velmi brzy vrátí a člověk začne zažívat šťastný život.
Skutečné štěstí je totiž jen a jen v nás.

Štěstí v našem žití  je potřeba si pomalu kousek po kousku začít sbírat a skládat jako puzzle.

V nastávajícím roce 2021 Vám přeji hodně zdraví, vnitřního klidu a štěstí a lásky tolik, kolik jen unesete.

Vaše Ivana

Miluji svůj život ještě víc, než kdy dřív. Moje sdílená cesta od onkologické diagnózy ke změně a uzdravení je inspirací a nadějí pro všechny, kteří čelí podobné životní situaci a mají odvahu pro změnu. Ukážu vám svoji cestu tak, aby posloužila i vám. Můj příběh si přečtěte zde